Rozdíl mezi inherit, initial, unset a revert v CSS

2020-05-18 Michal Honc

Víte jaké jsou rozdíly mezi čtyrmi CSS hodnotami pro kontrolování dědičnosti pravidel? Tento článek Vám je představí a vysvětlí, kdy použít jakou hodnotu v dané situaci.

Pro každou CSS vlastnost jsou tyto hodnoty validní. Abychom mohli plnět porozumět jak tyto hodnoty fungují, je potřeba vysvětlil kdy se vlastnost dědí a kdy ne.

Dědičné vlastnosti

Dědičné vlastnosti jsou takové vlastnoti, které když nejsou specifikované, přebírají hodnotu dané vlastnosti z parent elementu. Příkladem může být vlastnost color. Tu když nastavíme na html element, všechny child elementy, které nebudou mít vlastnost color, zdědí hodnotu z html elementu.

html {
  color: blue;
}

footer {
  color: red;
}

V tomto případě, bude veškerý text, kromě patičky modrý. Patička bude mít červený text.

Pokud CSS vlastnost nebyla nikde nastavena, její hodnota se přebírá z výchozích stylů.

html {}
footer {
  color: red;
}

V případě Chromu, bude veškěrý text až na patičku černý jelikož výchozí barva vlastnosti color je černá.

Nedědičné vlastnosti

Opakem jsou vlastnosti, které nejsou dědičné. Pokud takovou vlastnost nespecifikujeme. Její hodnota se nastaví z výchozích stylů. Jako příklad použijeme vlasnost border. Tu pokud nastavíme na html element, pouze html element bude mít tuto hodnotu.

html {
  border: 1px solid blue;
}

footer {}

Žádný jiný element nebude mít modrý rámeček. Patička nemá border nastavený, použije tedy výchozí hodnotu. Patička bude mít hodnotu CSS vlastnoti border rovnou none.

inherit

První hodnota, kterou si vysvětlíme je inherit. Z jejího názvu vyplívá, že pokud jí specifikuje pro CSS vlastnost, přebere si hodnotu z parent elementu. Pro dědičné vlastnosti tedy nastaví jejich povůdní chování. Praktické využití najde například při resetování hodnoty v media query. Pro nedědičné vlastnosti lze tuto hodnotu taky nastavit, ale v praxi jsem se zatím nesetkal se situací, kde by to bylo vhodné k použití.

html {
  color: grey;
}

p {
  color: lightgrey;
}
@media only screen and (max-width: 600px) {
  p {
   color: inherit;
  }
}

initial

Pokud nepotřebujete použit dědičnost, použijete hodnotu initial. Ta dané CSS vlastnosti nastaví výchozí hodnotu danou ve specifikaci. Tím se element s touto vlasností stává nezávislý na parent elementu a jeho hodnotě stejné CSS vlastnosti.

div {
  color: green;
}

div > p {
  color: initial;
}

unset

Kombinací dvou výše zmíněných hodnot je unset. Po nastavení CSS vlastnosti, se unset chová závisle na tom, zda je daná CSS vlastnost dědičná či ne. Pokud CSS vlastnost dědičná je (např. color), CSS vlastnost se bude chovat jako s hodnotou inherit, tj. budě dědit hodnotu z parent elementu. Pokud CSS vlastnost dědičná není (např. boder), CSS vlastnost se bude chovat jako s hodnotou initial. Je to tedy kombinace intial a inherit, která nemění své dědičné chování pro danou CSS vlastnost.

div {
  color: green;
  border: green;
}

div > p {
  color: red;
  border: red;
}

@media only screen and (max-width: 600px) {
  div > p {
   color: unset; /* -> green */
   border: unset; /* -> none */
  }
}

revert

Revert je v celku nová hodnota aktuálně (18-05-2020) podporovaná pouze ve Firefoxu a Safari. Chová se velice podobně jako unset. Rozdíl je ten, že revert oproti unset může odkazovat maximálně k user agent stylesheetu. To znamená, že se jako initial hodnota nebere hodnota určená ve specifikaci. To je rozdíl například u vlastnosti display pro paragraf. Její hodnota ve speficikaci je inline, kdežto výchozí hodnota prohlížeče pro paragraf je block.

p {
 display: unset; /* -> inline */
 display: revert; /* -> block */
}

all

Vysvětlili jsme si všechny hodnoty, kterými lze resetovat aktuální hodnotu. K těmto hodnotám přísluší i jedna CSS vlastnost, a to all. Tato vlastnost nastaví initial/inherit/unset/revert všem CSS vlastnostem daného elementu. Není nutné tedy vypisovat všechny vlastnosti.

p {
  color: unset;
  border: unset;
}
/* vs */
p {
  all: unset;
}

Kdo jsem?

Jmenuji se Michal Honc a jsem vývojář a návrhář webových stránek. Vytvářím rychlé a moderní webové stránky a mám zkušenosti od drobných podnikatelů až po českou internetovou jedničku.

Přidejte se do odběru!

Přidejte se do odběru novinek z blogu